Ctrl+D

Polaris () . 60 23

polaris () . 4/

. 3

. 4/

. 17/

. 9

. 11

. 31

.

. 60

. 73

. 1/

. 15/1

. 11

. 83

. 5

"" 16 . .
.....